gamification

Wat is gamification?

Spelenderwijs gedrag veranderen, betrokkenheid creëren en kennis overdragen.

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Gamification is toch gewoon een spelletje spelen?

Zo eenvoudig is het ook weer niet maar… gamification en spelletjes spelen hebben zeker met elkaar te maken!

De meest voorkomende definitie van gamification is de inzet van gametechnieken en spelelementen in een niet-game omgeving, zoals een werkomgeving. Tijdens het spelen word je beloond. Deze beloning prikkelt jouw interne beloningssysteem en hierdoor verander je spelenderwijs jouw gedrag. 

Welke leerdoelen en leertechnieken zitten er in een spel?

Er zijn verschillende technieken die je tijdens een game kan inzetten om jouw leerdoelen te bereiken: 

1. Beloning

Als je een leerdoel bereikt of gewenst gedrag laat zien verdien je punten bereik je verschillende prestaties.

2. Waardering

De waardering die je vanuit de game voor een teamprestatie of van medespelers krijgt dragen bij aan het onderlinge teamgevoel.

3. Stapsgewijs

Door het spelen van verschillende levels word je stapsgewijs uitgedaagd om jezelf steeds weer te overtreffen! 

4. Opdrachten

Door in de game spannende of uitdagende taken en opdrachten uit te voeren leer je effectiever en kan je de leerstof toepassen in de praktijk. 

5. Competitie

Tegen elkaar of tegen jezelf spelen? Dat kan! We zorgen ervoor dat er alleen winnaars zijn. Het afronden van het programma is het belangrijkste.

6. Quizzes en battles

Speel verschillende quizzes en battles tijdens de game en verbeter je score! Verschillende vormen van leren dragen bij aan het inslijpen van je kennis.

7. Praktijkopdrachten

Door in de game spannende of uitdagende taken en opdrachten uit te voeren leer je effectiever en kan je de leerstof toepassen in de praktijk. 

8. Feedback

Reflecteer in de game wekelijks op de gebeurtenissen en formuleer nieuwe doelen terwijl je tegelijkertijd hiervoor beloond wordt.

9. Ranking

Bekijk je ranking tijdens het spel. Staan andere teams hoger of lager? Het delen successen met je team vergroot het zelfvertrouwen.

Gamification leermethodieken

4Growth beschikt over ruim vijftig unieke games die leerdoelen, content, het oefenen met vaardigheden en het behalen van resultaten omzetten in gameplay. Hier komen steeds meer nieuwe mechanismen bij.

Welke game modules we inzetten bepalen we samen met jou. De modules moeten immers passen bij jouw organisatie, leerdoel en situatie. Alle games zijn gebaseerd op de Zes Breinprincipes van Brein Centraal Leren, de 70-20-10 regel en andere inzichten uit de psychologie, gedrags- en onderwijswetenschappen.

Wil je meer weten over de toelichting en de onderbouwing van gamification als leermethodiek? Download dan de Whitepaper Gamification.

Blended Learning

Gamification wordt vaak vergeleken met zowel e-learning als klassikale trainingen. Bij 4Growth geloven we dat iedere vorm van leren voordelen biedt en dat daarom een blended learning aanpak, waarbij verschillende leervormen elkaar versterken, vaak de beste oplossing is. Zo starten en eindigen de trainingen met live workshops. De online game training is een stapsgewijs leertraject waarin er aangestuurd wordt op het toepassen van de leerstof in de praktijk.

Wil je serious games inzetten als alternatief of aanvulling op e-learning of klassikaal leren? Dan zijn dit veel voorkomende verschillen:

Gamification vs e-learning

Uitdagend en interactief  vs directief en passief

Regelmatig opbouwende feedback vs weinig en demotiverende feedback

Aangepast op de persoon vs iedereen door dezelfde wasstraat

Continue voortgang en beloning vs lijstjes afvinken en controle 

Samen trainen vs alleen trainen

Gamification vs klassikale trainingen

Stapsgewijs leren vs alle leerstof in één keer

Beknopte instructies, uitgebreide opdrachten vs veel uitleg, weinig toepassing op de praktijk

Binnen reguliere werkzaamheden trainen vs trainingsdagen vrijmaken 

Meetbaar effect vs hopen op een effect 

Schaalbaar tot duizenden deelnemers vs een maximale groepsgrootte per training

Lage kosten per deelnemer met meetbaar effect vs hogere kosten zonder metingen

Kun je het effect van gamification onderbouwen?

Zeker! Wij starten pas een traject wanneer er concrete meetbare doelen vastgesteld zijn en nadat we met de GameScan samen de kritische randvoorwaarden in kaart hebben gebracht. Een verdere uitleg van te verwachten effecten van gamification, enkele basisvarianten en verdere onderbouwing vind je in onze Whitepaper Gamification. Hieronder een aantal feiten:

  • Gamification speelt in op ons irrationele beslissingssysteem, zoals door Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman is beschreven als Systeem 1.
  • Spel zorgt voor (brein) pijn- en genot emoties, drijvende krachten achter gedrag (Freud, Pain-Pleasure Principle)
  • Uitdaging, samen spelen, (de kans op) winnen zorgt voor aanmaak van dopamine waardoor we meer gemotiveerd zijn en de aangeboden stof beter onthouden. 
  • Breinprincipes aangaande leren en gedrag worden geïntegreerd in een spel omgeving, de inhoud is echter altijd werk gerelateerd.
  • Het leerprincipe 70-20-10 wordt toegepast. Doen wordt veel zwaarder beloond dan weten, onderlinge coaching wordt gestimuleerd.
  • Zeker bij complexe materie en softskills is een blended aanpak de meest effectieve manier van leren. De trainer heeft echter fors minder tijd nodig terwijl het meetbare effect groter is.